[รีวิว]ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต | King of beggars (1992)

“ฮาและหัวเ…